Lehtiskoski

Lehtiskosken alaosaa

Lehtiskoski on hyvin nopeasti virtaava ja putouskorkeutta noin 400 metrin matkalla on paljon. Koskikunnostus on aikoinaan hyvin onnistunut ja mielenkiintoista kalastettavaa riittää. Pääasiallinen saaliskala on kirjolohi yläpäässä, mutta erityisesti keskivaiheilta ja alempaa saattaa pamahtaa kiinni se "mörkö" taimen. Virta on usein erittäin voimakas, joten tapsit pitää olla kunnossa.

 

Taimenen poikaset ovat ottaneet Lehtiskosken omakseen, joten alueella olisi hyvä kalastaa väkäsettömillä koukuilla.

Niska-alue

Syvä virta kulkee aivan keskellä jokea, joten kalastaminen kannattaa aloittaa riittävän kaukaa ylävirrasta. Erityistä huomioitavaa on iso pohjakivi, jonka ympärillä varsinkin kirjolohet viihtyvät. Kivi tekee selkeän pyörteen virtaan, joten sen kyllä tarkkailemalla huomaa. Taimen on tyypillisesti aivan kosken niskalla, tai aivan sen jälkeen olevassa kovemmassa virrassa.

Lehtiskosken niska

Koskialue

Syvät poolit vaihtelevat nauhana koko kosken matkalla. Kalastettavaa riittää ja käytännössä kirjolohen voi löytää mistä kohtaa koskea vain. Iso taimen löytyy useimmiten juuri siitä pahimmasta paikasta ;) Varsinkin lämpimän veden aikaan kala hakeutuu aivan kovimpiin kuohuihin. Muutamia erityisen mielenkiintoisia paikkoja ovat:

 

  • Niskan jälkeinen kova koski; niskalta vesi kiihdyttää nopeutta ja putoaa varsinaiseen koskeen, tässä ovat Lehtiskosken parhaat taimenpaikat. Kovassa virrassa on muutama syvä potero ja myös niiden alapuolinen laajempi pooli on hyvää kalastusaluetta.

 

  • Kosken keskivaiheilla olevan entisen padon pooli eli talon monttu; kirjolohi ja taimen viihtyvät tässä syvässä montussa. Kalastettaessa kannattaa huomioida, että kala voi olla aivan rannan tuntumassa. Korkealla vedellä pidä perukkeet paksuina!
Lehtiskosken niskan jälkeistä kovaa koskea
Talon monttu

Lehtiskosken ja Viinikkakosken välinen suvantoalue

Oikeastaan ei voida puhua suvannosta, vaan pienistä suvantolammista. Ylempi lampi, johon laskee kosken sivu-uoma, on Raskunlampena tunnettu. Raskunlampi on selkeästi oma lampensa, jossa on pääasiassa kirjolohta. Täältä on saatu pintureilla kaloja, jotka syövät kaislojen vieressä!

Lammen rannalta löytyy myös nuotiokatos. Alempi lampi on selkeämmin osa jokea ja siinä on sekä kirjolohta että syksymmällä ja erityisesti keväällä taimenta.  Huomioitavaa on, että taimen kutee tämän alemman lammen kosken puoleisella reunalla. Lisäksi juuri istutetut kirjolohet löytyvät usein tältä Lehtiskosken ja Viinikkakosken niskan väliseltä alueelta.

Sillan alusta on ns. jokeri. Sieltä saattaa pamahtaa kiinni "se taimen". Järvestä nousevat mörkökalat päätyvät toisinaan juuri tähän. Sillan alusta on matalahko, mutta syvämonttuinen. Alue kannattaa heittää kaukaa ja hiljaiseen aikaan kun autoja ei ole liiaksi.

Lehtiskosken alla oleva alempi lampi