Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1        Rekisterin nimi: Viinikanjoki.comin saalisilmoitukset

 

2        Rekisterinpitäjä

Nimi: Parkanon Urheilukalastajat ry

Verkkosivut: www.viinikanjoki.com

Osoite: Ahdekatu 3, 39700 Parkano
 

2.1     Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kuisma Savonen

Sähköposti: kuisma.savonen@gmail.com

 

3        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Viinikanjoen saaliista ja kalastajista tilastoa, jota hyödynnetään Viinikanjoen kalastusalueen kehittämisessä. Tilastotietoa käsitellään siten, että yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

4         Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vapaaehtoisuuteen pohjautuen kalastajien etu- ja sukunimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite

 

5         Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 

6         Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköiset saalisilmoitukset sijaitsevat yhdistysavaimen palvelimilla ja rekisteriasioista vastaavan tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Rekisteriä hallitsevat huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

7         Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Parkanossa 25.04.2014

Parkanon Urheilukalastajat ry